Мазмұны

Ең жоғарғы экономикалық нәтиже алу үшін, сатып алушы компаниямен келісім бойынша, түгендеу жүргізу шеңберінде біз келесі іс-шараларды орындауымыз мүмкін:

  • Тапсырыс берушінің түгендеу жүргізуге дайындығына сараптамалық бағалау және қажет болса, түгендеуге арналған іс-шаралар жоспарын әзірлеу;
  • Түгендеуді жүргізудің әдістемесін әзірлеу;
  • Түгендеуді жүргізу комиссиясы үшін нұсқаулар беру;
  • Тәуелсіз есептеулер;
  • Алынған деректерді бухгалтерлік есеппен  салыстыру;
  • Айырмашылықтарды талдау;
  • Активтерді басқарудың ішкі бақылау жүйесін мен активтерді басқару деңгейін бағалау, оның ішінде:

-      Салынғанн («байланысқан») капитал көлемін бақылау;

-      Босалқыларды сақтау шығындарына бақылау жасау;

-      Сақтауға байланысты меншіктенуді бақылау;

-      Босалқыларды басқару жүйесінің әлсіз жерлерін анықтау.

Сонымен бірге, егер тапсырыс беруші түгендеуді өз күшімен жүргізсе, біздің сарапшыны тек түгендеу процесін бақылау мен әрекеттерді реттеу үшін қатыстырумен шектелуге болады.