Компанияларды тарату

Компанияларды тарату қызметтері мыналарды қамтиды:

  • Қажет болған жағдайда, салықтық тәуекелдерді бағалау үшін салықтық тексеру (шолу) жүргізу, өйткені таратылу кезінде міндетті түрде салықтық тексеру немесе бақылау жүргізіледі;
  • Қажет болған жағдайда, салықтық тексеру (шолу) нәтижесі бойынша салықтық есепке алудың тиісті түзетулерін жасау;
  • ҚР салық заңнамасы талап ететін тарату салық есептілігі мен құжаттар пакетін дайындау;
  • Міндетті салықтық тексеру немесе бақылау кезінде клиент мүдделерін қорғау;
  • Клиент өз салық міндеттемелерін орындағаннан кейін, салық органынан салықтар бойынша берешегі жоқ екендігі туралы анықтама алу;
  • Әділет органдарында компаниялардың (филиалдар, өкілдіктер) таратылғанын тіркеу.