Қаржылық-шаруашылық қызметті талдау

Компанияның қаржы-шаруашылық қызметін (ҚШҚ) талдаудың мақсаты – компания ресурстарының тиімді пайдаланылуын шынайы бағалау, резервтерді анықтау, сондай-ақ компанияның тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

ҚШҚ талдауының міндеттері, атап айтқанда:

  • компания қызметінің барлығын, олардың бөлімшелері арасындағы өзара әрекеттестіктерін жан-жақты зерттеу;
  • компанияның пайдаланылатын ресурстарын тиімділігін шынайы бағалау;
  • компанияның тиімділігін арттыратын резервтерді анықтау;
  • ұйымның шығындары мен табыстарының теңгерілімін анықтау;
  • кәсіпорын қызметінің тұрақтылығын бағалау.

Біз талдау нәтижесінде компанияның экономикалық жағдайын сипаттайтын есептеулер мен көрнекі салыстырмалы кестелер келтірілген, жазбаша ұсыныстар береміз және ұйымның «әлсіз» тұстарын анықтап, қаржы-экономикалық көрсеткіштерін жақсарту бойынша ұсыныстар жасаймыз.